top of page

processen
och att jobba med mig

passion.jpg
Det kan finnas många anledningar till att "göra jobbet" med en professionell:

– Lever du tillsynes ett bra liv, men känner ett tomrum och ouppfylld  på insidan?

- Upplever du känslor av att vara "fast i livet"?

– Känner du dig frånkopplad från dig själv?  

Ibland kan vi inte identifiera vad som saknas, men vi känner oss "off", eller frånkopplade, men vi sitter med en känsla av att vi vill ha ut mer av livet, våra relationer och våra liv.

ett integrerat tillvägagångssätt fungerar!

 

Mina klienter är vanligtvis mycket funktionella, framgångsrika  och etablerade på utsidan, men kämpar på insidan med frågor som ångest, tomhet, bedragares syndrom och återkommande begränsande övertygelser och ohjälpsamma beteendemönster i sina relationer och andra områden i livet. Även om de är väldigt kapabla så känner många att de lever otillfredsställande liv och stänger in detta.

förändring kräver reflektion, intention och handling

Ibland fastnar vi, kanske till och med förlamade och det är i sig ett hinder för att nå våra mål. Vi kan alla  behöver stöd för att identifiera våra mål, så att vi kan gå från ord till handling.

​​

Många klienter klarar fler dagliga uppgifter men fastnar med att lösa sina egna personliga problem, eller kämpar med att ta sig framåt professionellt, känslor involveras och det kan vara svårt att vara rationell. Vi arbetar lösningsorienterat, identifierar dina hinder,  verbaliserar dina mål och utformar en strategi med verktyg för hur du ska gå till väga för att uppnå målen.

Hur pratar du med dig själv? Vilka begränsande övertygelser är i spel? Vem är du efter jobbet?

Är du handlingskraftig när det gäller att lösa dina egna problem?

”Dina visioner kommer att bli klara först när du kan se in i ditt eget hjärta.
Den som tittar utanför, drömmer; den som tittar inuti, vaknar


- Carl Jung

bottom of page