top of page
talkingn.jpg


Passionerad för att inspirera individer att läka,
maximera sin potential och leva ett autentiskt liv.

OM Roshi

Min passion för psykologi och inre upplevelser började i mina tidiga tonår. Jag startade min terapeutiska utbildning 2006 och har haft möjligheten att arbeta i olika organisationer innan jag upptäckte min sanna passion för att arbeta med integrerade modaliteter i individuella terapier.

Jag brinner oerhört för att arbeta med människor för att påbörja processen av nödvändiga förändringar och transformationer i deras liv. Jag är inte din "typiska terapeut" - jag är inkännande men ändå tydlig och direkt eftersom jag verkligen vill ha förändring för mina klienter. Med ett ärligt och empatiskt förhållningssätt kommer jag att utmana och motivera dig att ta dig dit du vill vara i ditt liv.  

 

Detta är ett tillvägagångssätt som mina klienter har uppskattat mycket, och som har gjort att de känner sig sedda och uppmuntrade att driva igenom det normala motstånd som ofta dyker upp under en terapeutisk/ coachning process.  

 

Min yrkeserfarenhet såväl som min egen helande resa har varit till stor hjälp för att relatera och förstå vad mina klienter går igenom, eftersom jag har gått igenom arbetet personligen, arbetat med terapeuter, coacher och vet första hand om processen och arbetet det kräver. Detta har varit en ödmjuk resa och är en del av livet eftersom jag också alltid lär mig och växer - av livet och mina klienter.

 

Om du känner att detta resonerar hos dig, och att jag kan tillföra ett värde till ditt liv, låt oss ta reda på det genom att ha ett samtal för att se om vi är en bra match, så att du också kan ta de nödvändiga stegen i ditt liv!  

 

Jag hoppas att få prata med dig snart!  

 

Roshi

Meriter

Utöver min privatpraktik arbetar jag även som konsult i Sveriges ledande företag inom företagshälsovård.

 

Jag har en magisterexamen från Psykoterapeutprogrammet från Stockholms universitet i Sverige

Kandidatexamen i kliniskt socialt arbete från University of Hull, Storbritannien och

Certifikat i Life Coaching, KBT för Trauma, Karolinska Institutet, Trauma Informed  Plant medicin fascilitation, Conscious Discipline och Somatic Breathwork Fascilitator.

Jag är registrerad hos Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som är statliga myndigheter som ansvarar för tillsynen över vård och omsorg i Sverige.

Socialstyrelsen-Logo-Engelska.png
bottom of page